Palm Fine Arts

U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r   d e k o r a t i v t   m å l e r i

 

  Kurs i dekorativa målningstekniker

2019 Vecka 25, 17-20:e juni

Den här kursen är för dig som vill få inblick i, och prova på olika tekniker inom dekorationsmåleriet.

Miljön är en grundsten i vårt utbildningskoncept och vi arbetar enbart med vattenbaserade produkter. Dagens krav på miljöansvar har medfört nya ersättningsmaterial, framtagna som fullgoda alternativ till äldre icke godkända lösningsmedelsprodukter. Nya produkter och material innebär också nya tekniker. Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning i nya och traditionella dekorationsmålningstekniker.

På försommaren varje år håller vi en kurs i dekorativa målningstekniker. Du får genom praktiska övningar en god inblick i traditionella och moderna tekniker, Vi arbetar med tekniker som trä- och marmorimitationer, illusionsmålning och s.k. pompeji teknik/antikmålning.
 

nestor.jpg blick.jpg yrkl.jpg
Bilder från kursen år 2000
Roland Nestor , K-G Blick samt Carl-Axel Skoglund  i full gång med listverk på en ekimitation.


2.jpg
 
 

1.jpg

 

3.jpg
 

Bilder från kursen år 2003

 

2012

Bilder från kursen 2012


KURSINNEHÅLL

Marmorering - Trä-ådring - Illusionsmålning - Antikmålning - S.k. Pompejiteknik

KURSAVGIFT

inklusive låne-verktyg, arbetsmaterial, kaffe och lunch  7 000:- exkl.moms

KURSLÄNGD

 4 DAGAR    Måndag - Torsdag    08.00 - 17.00, Lunch 12-13

HANDLEDARE

Mats Carlsson/Lotta Olsson

Kontakta oss gärna om Du behöver ytterligare information eller tips på boende,
eller gå in på. 
www.upplev.norrkoping.se.  

 
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN  

 

senast 17:e maj 2019

skicka till:

   P A L M   F I N E   A R T S
   UTBILDNINGSCENTER FÖR DEKORATIVT MÅLERI

Vulkangatan 6,  602 23 NORRKÖPING
TEL: Mats: 070 526 40 15, Lotta: 070 209 69 19     
e-mail: info@palmfinearts.nu