Palm Fine Arts

U t b i l d n i n g s c e n t e r   f r   d e k o r a t i v t   m l e r i

 

Här kan du se på lite bilder från sommarkursen-2000
 

(klicka på länkad textrad)

Some pictures from the summercourse 2000
                                    

            1:a veckan        2:a veckan               3:e veckan                       4:e veckan              5:e veckan