toplog  

flag

SOMMARKURSER 2014

Även i år kommer vi att hålla 3 olika veckokurser:
28/7 - 01/8, 04 - 08/8 och 11 - 15/8

 

 

Dagens dekorationsmålare måste, för att kunna sälja in materialimitationer, jobba med snabba tekniker utan att tappa i trovärdighet och kvalitet. Våra vattenbaserade tekniker för imitation av trä och marmor är desamma som vi använder när vi utför jobb, vilket minimerar tidsåtgången och därmed höjer säljbarheten.

 


28 juli - 01 augusti
Marmorering - Lotta Olsson

Pris: 7 200:- exkl. moms

Kursbeskrivning
Vi går igenom de olika karaktärerna och målningsteknikerna för breccia, ådrig och molnig marmor.

6 olika marmorpannåer:
Violett breccia
Vit breccia
Vert de mer på vit respektive svart grund (olika tekniker)
Röd Languedoc
Kolmårdsmarmor

Kolm VM L

BV WB

Material:
Vattenbaserat medium, torrpigment och akrylfärger. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

Penslar och verktyg att ta med:
Grävlingsfördrivare, stöpplare, natursvamp, 2 anstrykare ca 50 mm, spets- och plattpenslar/syntethår, snedskuren mårdhårspensel, svinborstpenslar, målarkäpp, linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:
Medium, gummispackel, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.
Spets-, grisborst, stöpplare och snedskurna penslar kan du även köpa av oss.

 


 

4 - 8 augusti
Ådring - Mats Carlsson
Pris 7 200:- exkl. moms


Kursbeskrivning:
Träådring - I år koncentrerar vi oss på träsorter som är mest efterfrågade på jobb.
Vi målar upp 2 olika spegeldörrar, med foder och illusionslister i full storlek 1 Björk och 1 Mahogny
( 2 panåer 2,1 x 1,2m)

Här under ser du en photoshop sättningen av respektive dörr. På Mahognyn blir ena spegeln Fjäder Mahogny
och den andra spegeln vanlig Mahogny kärna. Vi gör också ett dörrfoder kring varje dörr.

Du ser även ett prov på ådrad Björk, Mahogny och Fjäder mahogny

Bdoor Mdoor

B M CM

Material:
Vattenbaserat medium, torrpigment och akrylfärger. Målas på polyesterbaserad arkitektfilm.

Penslar och verktyg att ta med:
Grävlingsfördrivare, 2 anstrykare 50 mm, 1 moddlare 70-100 mm, svinborstpenslar nr 8, 15 och 20, , snedskuren mårdhårspensel nr 8, målarkäpp, linjal ca 1 meter, idragare.
vein
(idragare)

Vi tillhandahåller:
Medium, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.

 

 


11 - 15 augusti
Muralmålning - Pascal Amblard
Pris: 8 500:- exkl. momsMaterial:
Akrylfärger. Målas på canvas.

Penslar och verktyg att ta med:
2 anstrykare ca 50 mm, spets- och plattpenslar/syntethår, svinborstpenslar, målarkäpp,
linjal ca 1 meter.

Vi tillhandahåller:
Medium, färgmaterial, pennor, paletter, trasor och förgrundade pannåer.

I den här pannån lär du dig hur du målar
Förgrund: gräs och blommor

Medeldistans: Sten, figurativt, träd, gräs och byggnader

Bakgrund: Vatten, distans landskap, himmel - klar och molnig.

 

Pascal

"Skandinaviskt landskap"


 


 

 

2 veckokurser ger 1000:- i rabatt, - 3 veckokurser ger 1500:- i rabatt

Färger, material, lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften.

 

Förfrågningar via e-mail:

info@palmfinearts.nu


anm

 

Bilder från tidigare Sommarkurser

 

 


englog

MASTER CLASS 2013

 

As last year we will offer 3 different week classes:
July 28 - August 1, August 4 - 08 and August 11 - 15

 

 

The decorative painter of today must work with fast techniques without losing credibility and quality. Our water-based techniques for imitating wood and marble are the same as we use to perform job, which minimizes the time and thus increases the saleability.


July 28 - August 1


Marbling - Lotta Olsson
Price: 7 200 SEK

Class description
Learn the different character and painting techniques for brecciated, veined and
cloudy marbles.

We will execute 6 different marble panels:

Breche violet
White breche
Mediterranean green on black and on white basecoat (different techniques)
Red Languedoc
Swedish green

 

Kolm VM

L

BV

WB


Materials:
Waterbased medium, dry/colour pigments and acrylic colours, mylar/plastic film.

Brushes and tools to bring:
Badger brush/softener, stippler, sea sponge, 2 spalters/painting brushes approx. 50 mm (to apply glaze), pointed and flat artist brushes/synthetic, slanted edge sable brush, bristle brushes,, paint stick, small rondin brush (fitch hair), ruler approx. 1 meter.

We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, requisite rubber tool, palettes, rags and pre-coated panels. Please let us know beforehand if you wish to purchase the following from us to a reasonable price: pointed and bristle brushes, stippler and slanted brushes/sable and/or synthetic.

 


 

August 04 - 08


Wood graining - Mats Carlsson
Price: 7 200 SEK

 

Class description:
Wood graining
-

This year we concentrate on woods that are most demanded on jobs.
We will do 2 full size mirrored doors with tromp "mirrors" - Birch and Mahogany.
( 2 panels 2,1m by 1,2m)

Here under you see the a photoshop setting of the 2 doors and how they will be paneled.
The Mahogany door will have one panel in crotch
Mahogany and the
other panel in regular Mahogany.
We also do the door trim around both doors.

You also have pictures of the woods we are to do.

Mdoor Bdoor

B M CM

Materials:
Waterbased medium, dry/colour pigments and acrylic colours, mylar/plastic film.

Brushes and tools to bring:
Badger brush/softener, 2 spalters 50 mm, 1 spalter 70 - 100 mm, bristle brush # 8, 15 and 20, eraser or hard colour shaper, slanted edge sable # 8, pointed brush/synthetic # 8 and15,
Veinette, paint stick(mahl stick), ruler approx. 1 meter.

vein
(Veinette brush)


We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, palettes, rags and pre-coated panels.

 


 

August 11 - 15

Mural - Pascal Amblard
Price: 8 500 SEK

Materials:
Acrylics on canvas.

Brushes and tools to bring:
2 spalters/painting brushes approx. 50 mm , pointed and flat artist brushes/synthetic, bristle brushes,, paint stick, ruler approx. 1 meter.

We provide:
Painting medium, colour materials, pencils, palettes, rags and pre-coated panels.

The panel will learn you how to paint the different parts of a mural
Foreground: Flowers, grass
Mid distance: Rocks, figures, trees, grass ,house
Background: water , distant landscape , skies ( clear sky +cloudy sky) 

 

 

 

 

 

pascal

"Scandinavian landscape"

 


 

The price includes working material, lunch, tea and coffe.

If you take more than one week class you have a discount - see Registration form


For more information or if you want to buy any
of the brushes from us, please contact us at:
info@palmfinearts.nu

 

reg

 

Pictures from previous master classes