MÅLERIDESIGN

1-årig utbildning i dekorativt måleri

Nästa kursstart 24:e Augusti 2020

OBS! Då vi har platser kvar är ni forfarande välkomna med ansökan


 

Utbildningen är en konst och kulturutbildning under Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

OM UTBILDNINGEN


Yrkesinriktad utbildning till dekorationsmålare, med tyngdpunkt på praktiskt måleri. Utbildningen har 16 elevplatser, bedrivs på heltid och vänder sig till dig som vill arbeta med dekorativt måleri i gamla och nya miljöer.

Eleverna ges demonstrationer och får träning i traditionella tekniker inom yrket, såsom marmorering, träådring, grisaillemålning, drapering, illusionsmålning och materialimitationer. Alla tekniker målas upp på rullbar arkitektfilm vilket innebär en individuell kundkollektion att visa upp som exempel/referens eller kundförslag efter avslutad kurs. 
Vi arbetar uteslutande med vattenbaserade produkter, torra pigment och akrylfärger.
Den teoretiska delen består av färg- och materiallära, perspektiv och bildkomposition.
Ett praktikarbete ingår och anordnas i slutet på andra terminen.
 
Målsättningen är att erbjuda en bred kunskap om äldre målningstekniker, som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta professionellt som dekorationsmålare.
Skolan har 16 elevplatser och erbjuder funktionella lokaler centralt beläget i Norrköping. Utbildningsanordnare och huvudlärare är Mats Carlsson och Lotta Olsson, som undervisat och bedrivit utbildning i dekorativt måleri sedan 1996, samt verkar som utövande dekorationsmålare sedan 25 år.

 

MÅLGRUPP/BEHÖRIGHET

För behörighet ska du fylla något av följande kriterier:

 • Gymnasieskolans estetiska program/bild och formgivning, betygsnivå G
 • Utbildad byggnadsmålare via gymnasieskolan, betygsnivå G
 • Utbildad byggnadsmålare via KY-utbildning eller likvärdig eftergymnasial utbildning
 • Målargesäll
 • Erfarenhet av konstskola/konststudier minst 6 månader
 • Yrkeserfarenhet som utbildad eller självlärd konstnär minst 6 månader

För sökande från övriga nordiska länder gäller motsvarande förkunskaper enligt gällande utbildningssystem i respektive land

 

SKOLLOKALER/BOENDE

Skolan finns på Vulkangatan 6 i Norrköping. Eleverna har tillgång till skollokalerna mellan 07.00-23.00 alla dagar i veckan. Lokalerna består av fullt utrustat kök, stort klassrum med individuella arbetsstationer, omklädningsrum/dusch, vilrum/bibliotek, datarum med tillgång till Internet, digitalkamera och skanner.
Boende ordnar du själv, vi har dock en del kontakter och försöker hjälpa dig vid behov.

Tips: www.norrkoping.se, Hyresbostäder/studentbo


KURSINNEHÅLL

Kurs

Omfattning

Dekorationsmålningstekniker 9,0 veckor
Marmoreringsteknik 9,0 veckor
Ådringsteknik 9,0 veckor
Moderna dekorationsmåleritekniker 5,0 veckor

Inom dessa huvudtekniker ingår imitationsmåleri av trä, marmor, sten- och halvädelstenar,  drapering, himmelsmålning, grisaillemåleri, patina/antikmålning, stilartsmåleri, schablonering, kakel- och mosaikimitation, förgyllning med slagmetall, perspektivlära, färg- och materiallära, färgsättning, färgpsykologi/färgsymbolik, bildkomposition, skapande av nutida dekorationsmåleri, modern design och form, utformande av kundförslag/presentation, kostnadsberäkning och datakunskap/bildhantering.
Vi arbetar genomgående med vattenbaserade lasyrer, torra pigment och akrylfärger.
I kursavgiften (se nedan) ingår verktygslåda med erforderliga verktyg och penslar, kurslitteratur och målningsmaterial.

 

KURSLÄNGD, STUDIEMEDEL OCH AVGIFTER

Utbildningsperioden består av 32 veckor fördelade på höst- och vårtermin.
Utbildningen är eftergymnasial och studiemedelsberättigande via CSN emligt B1, vilket innebär att du får studera upp till 240 veckor, och är studiemedelsberättigad även om du är under 20 år.

Mer information om studiemedel och studielån: (klicka här)

Utbildningen är även studiemedelsberättigad för deltagare från våra grannländer
NORGE                             http://www.lanekassen.no
DANMARK                      http://www.su.dk
FINLAND                         http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf

Kursavgift:

14 000 kr termin 1
10 000 kr termin 2

Totalt 24000 kr 

 

 

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER


Skriftlig ansökan görs på särskild blankett

Till ansökan bifogas:

 • Foton på minst två arbetsprover i valfri teknik/egna arbeten. Märk dessa med namn och adress, återsändes på begäran i bifogat frankerat kuvert.
 • Erforderliga betyg/intyg som styrker din behörighet
 • Personlig motivering till utbildningsvalet. Stor vikt läggs vid elevens engagemang, ambition och eget mål med utbildningen.
  anmalknapp

 

 

Bilder på elevarbeten från tidigare år

 


 

För ytterligare information, hör av dej till oss:

Mats Carlsson eller Lotta Olsson

Utbildningsanordnare/lärare

Palm Fine Arts

Vulkangatan 6
602 23 Norrköping
Tel:
Mats 070 526 40 15
Lotta: 070 209 69 19 

e-mail: info@palmfinearts.nu

 

 

 

Ett stort tack till våra sponsorer  
alcro malerif 3M