Palm Fine Arts

U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r   d e k o r a t i v t   m å l e r i

 

Gamla "Storan"


 

before1.jpg
before1.jpg
before2.jpg
before2.jpg
before3.JPG
before3.JPG
before4.JPG
before4.JPG
firstglace.jpg
firstglace.jpg
firstglacecloose.jpg
firstglacecloose.jpg
firstlayer.jpg
firstlayer.jpg
lastglace.jpg
lastglace.jpg
lastglace1.jpg
lastglace1.jpg
lastglace2.jpg
lastglace2.jpg
lastglace3.jpg
lastglace3.jpg
lastglace4.jpg
lastglace4.jpg
lastglace5.jpg
lastglace5.jpg
lastglace6.jpg
lastglace6.jpg
sky.jpg
sky.jpg

Stora hotellet Norrköping byggår 1856-57
Genomgripande renovering/restaurering 2001
Vi gjorde färgsättning och dekorationsmåleri i entréplan och trapphus
-Fotogalleri under texterna-
English text below the foto gallery

Väggfält: Siennamarmor med illusionslist och schablonslingor, totalt 100 kvm
Takmålning: Molnhimmel ,  konturerade schablonslingor
Dörröverstycken: entré och våningsplan  stuckaturimitation (grisailleteknik),marmorering Kolmårdmarmor
Streckdragning : Väggar och tak, totalt ca. 1000 löpmeter
Pilastrar: Marmorering, inskuggade drakar
Släktvapen: Grisailleteknik

The old Grand hotel, Norrköping
 Was built 1856-57,  Restored 2001
We did the colorsettings and the decorative paintings in entrance and stairhall.
Walls: Sienna marbling and stenciling, 100sq.m of marbling
Cieling: Cloudsky and stenciling
Overdoorsettings: Grisaillepaintings and Swedish green marbling
Lining: total 1000 m

Tillbaka till utförda jobb