Storängens    äldreboende

Muralmålningar:

 

Vallmomotiv

 
 

Kanalmotiv