Helgkurser 2015

Om företaget

Galleri

Utbildning/kurser

Nya - MÅLERIDESIGN

Sommarkurs 2014

QDP-information

John Salver's minnesfond

Kontakta oss

English

Palm Fine Arts

      U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r  d e k o r a t i v t   m å l e r i


Palm Fine Arts AB är ett företag
som har sin bas i utbildningar och kursverksamhet. Palm Fine Arts samarbetar med Målaremästarna och erbjuder högkvalitativ grundutbildning samt kortare och längre kompetensutvecklande fortbildningar inom hantverket.
Vi skräddarsyr också kurser efter önskemål.
Vid sidan av utbildningsverksam-heten utför vi alla typer av dekorationsmålnings uppdrag inom den privata och offentliga sektorn
Vulkangatan 6, 602 23 Norrköping, Tel: 011 36 69 50
info@palmfinearts.nu