Palm Fine Arts

 

      U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r  d e k o r a t i v t   m å l e r i


Efter 20 år har vi nu bestämt att lägga ner företaget.
Det innebär att utbildningen Måleridesign inte finns längre.

Helgen 15-16:e August,mellan 10:00 - 16:00, kommer vi att ha öppet hus och sälja ut material och inventarier - Välkomna

Vi kommer trots detta fortsätta att göra jobb med våra egna företag.

Lotta Olsson
Goliat Design AB
Hemsida: goliatdesign.se
e-mail: lotta.goliatdesign@outlook.com
Mobil: 0702 09 69 19


Mats Carlsson
Matsdekor AB
Hemsida: matsdekor.com
e-mail: info@matsdekor.com
Mobil: 0705 26 40 15