Om företaget

Galleri

Utbildning/kurser

NY - 1-2-3-4 veckokurser

MÅLERIDESIGN

John Salver's minnesfond

Kontakta oss

English

Palm Fine Arts

      U t b i l d n i n g s c e n t e r   f ö r  d e k o r a t i v t   m å l e r i


PALM FINE ARTS AB har sin bas i utbildningar och kursverksamhet. Palm Fine Arts samarbetar med MÅLERIFÖRETAGEN I SVERIGE och erbjuder högkvalitativ grund-utbildning samt kortare och längre kompetens-utvecklande fortbildningar inom hantverket.Vi skräddarsyr också kurser efter önskemål. Vid sidan av utbildnings-verksamheten utför vi alla typer av dekorationsmålnings uppdrag inom den privata och offentliga sektorn
Vulkangatan 6, 602 23 Norrköping,
Tel: Mats: 070 526 40 15, Lotta: 070 209 69 19
info@palmfinearts.nu